La formació per empreses tracta de cursos, tallers i seminaris adreçats a treballadors en actiu per tal d’adquirir noves capacitats i habilitats o bé millorar-les, i afavorir la productivitat i la competitivitat de les empreses.

Qualsevol d’aquestes accions formatives pot ser objecte de  subvenció per a les empreses per mitjà de les bonificacions en les quotes de la seguretat social. Per conèixer més informació sobre aquests ajuts podeu consultar l’enllaç “Bonificada”.